Khyber Medical University (KMU), Peshawar


Year Established ::           2007

Province ::           Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Type ::           Public Sector University

Nickname ::           KMU

Campuses in Cities ::           Peshawar

Affiliations ::           Higher Education Commission (HEC)

Website ::           kmu.edu.pk

Address ::           PDA Building, Block IV, Phase 5, Hayatabad, Peshawar